Archive for the ‘ Pojmovi i procesi ’ Category

Kronizam

Kronizam je  imenovanje na ili dodjeljivanje istaknutih položaja prijateljima, bez obzira na njihove kvalifikacije za te položaje. Kronizam se javlja kada su “postavljatelj”  i “postavljeni” u društvenom kontaktu. Često, postavljatelj je nesposoban obavljati svoj posao ili zadovoljavajuće obnašati (istaknuti) položaj, i iz tog razloga na položaje postavlja pojedince koji ga/ju neće pokušati osporiti/oslabiti, ili iznijeti stajališta suprotna onome tko ih je postavio na položaj. Pročitaj dalje

Oglasi

Autoritarizam

Autoritarizam označava oblik vladavine zasnovan na autoritetu države… To je politički sustav obično kontroliran od neizabranih vladara koji obično dozvoljavaju određeni stupanj osobnih sloboda…

Karakteristike autoritarnih režima (po Theodore M. Vestal):
– visoko koncentrirane i centralizirane strukture moći kod kojih se politička moć generira i održava kroz represivni sustav koji isključuje potencijalne protivnike i koristi političke stranke/partije i masovne organizacije kako bi se mobiliziralo stanovništvo za ciljeve državne uprave. Pročitaj dalje

Kleptokracija

Kleptokracija (Gr. kleptes -lopovi, i kratos -vladavina) odnosi se na vlast, vladu, strukturu vlasti kod koje  se kroz korupciju povećava osobno materijalno bogatstvo državnih dužnosnika i/ili vladajuće klase (kleptokrata), kroz pljačku i  iskorištavanje javnih financija a na štetu ostatka populacije… Pojam dakle označava “vladavinu lopova”… Pročitaj dalje

Oglasi